top of page
05082020(2).jpg
Home

Uw partner voor duurzaam faunabeheer

Home
Over ons

Diensten van Hoka Hey Wildlife Management

Hoka Hey Wildlife Management biedt een breed scala aan diensten voor verschillende klanten. Of u nu een privaat persoon, een organisatie of een lokale overheid bent; wij kunnen u helpen grotere successen dan ooit te bereiken. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze services en wat ons team voor u kan doen.

Plan drukjacht.png

Strategische planningssessies

Dankzij jarenlange ervaring met projecten in verschillende sectoren, heeft Hoka Hey Wildlife Management een uitgebreide expertise in het bijeenbrengen van mensen met verschillende achtergronden en visies. Door in te zetten op gezamenlijke belangen en verschillen te laten voor wat ze zijn, wordt de natuur de voornaamste winnaar.

Wij zijn er trots op dat we onze klanten kunnen helpen bij het vormgeven aan een duurzaam samenleven en samenwerken met de natuur in hun omgeving.

Kennis van zaken

U kreeg onverwacht bezoek van everzwijnen en zou hen liever uit uw tuin houden. Een reegeit met 2 jongen begroet u elke morgen, terwijl ze uw rozenstruiken als ontbijt gebruikt. Langs uw vaste wandelroute aast een tropische schildpad al een week op het ei van een stel zwanen. In het natuurgebied dat u beheert, krijgen amfibieën geen kans meer, omdat een kolonie ganzen de waterrijke graslanden volledig eutrofieert, ...

Samen met u proberen we het leefgebied en de leefgewoonten van deze dieren in kaart te brengen. We bekijken het risico op schade, maar niet zonder een bredere analyse van het lokale ecosysteem en het belang van het individuele dier daarin. Pas daarna overlopen we de verschillende oplossingen die mogelijk zijn. 

Quad.JPG
Diensten
Feather_edited.png

Over ons: de indiaan en de bizon...

Bij Hoka Hey Wildlife Management begrijpen we dat de natuur belangrijk is, maar op sommige plaatsen in conflict kan komen met de belangen van mensen of van andere dieren. Het is niet altijd gemakkelijk.

 

In het kader van een duurzaam faunabeheer, werken we samen met zowel overheden, organisaties als particulieren aan lokale en regionale projecten, op maat van mens en dier. Met verschillende experts helpen we u bij het ontwikkelen van strategieën voor een praktisch faunabeheer. Niet alleen om te overleven, maar ook om te groeien in de toekomst.

"Hoka Hey" is een oude indiaanse uitspraak die zoveel betekent als "Let's do this!", maar ook vertaald werd als "Today is a good day to die". Gedurende vele eeuwen hebben indianen met en van de bizonkuddes geleefd. Onze moderne maatschappij heeft zowel de bizon als het leven van en met de natuur in het nauw gedreven. Hoka Hey Wildlife Management wil oplossingen zoeken, waarin dit duurzaam evenwicht gerespecteerd wordt. In onze visie is het daarbij niet steeds verkeerd iets uit de natuur weg te nemen, zolang er minstens evenveel teruggegeven wordt.

Everspoor2.jpg

Opleiding en bijscholing

Hoka Hey Wildlife Management is een actieve partner in een aantal officiële opleidingsprogramma's, waaronder de jachtcursus, aangeboden door het Instituut voor de Jachtopleiding en de lessen Wildlife Management aan de Bachelor opleiding Groenmanagement van Hogeschool PXL. Kleine gerichte opleidingen en infosessies over faunabeheer, preventie van schade en bestrijding van overlastsoorten staan evenzeer op ons actief.

Acties in het veld

Oplossingen voor exoten en schadesoorten kunnen zich situeren op het gebied van een betere bescherming van terreinen en eigendommen, maar evenzeer op het wegnemen van bepaalde dieren of de bestrijding van bepaalde soorten in uw omgeving.

 

Wij bieden u al het nodige om een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen. We bekijken met u ook de mogelijkheden voor subsidies. Desgewenst zorgen we voor ondersteuning bij de uitvoering. Zo nodig werken we daarvoor samen met gespecialiseerde partners. En bij grotere acties verzorgen we de coördinatie en de logistieke ondersteuning.

WhatsApp Image 2020-10-08 at 21.01.13 (2
IMG_1999.JPG

Meten is weten

Hoe vaak en op welke uren krijgt u bezoek van harige of bepluimde vrienden? En wie zijn ze? Of u wil weten hoe groot de groep everzwijnen, patrijzen of,... is in een bepaald gebied?

Afhankelijk van de soort en de situatie, zijn er meerdere manieren om de aanwezigheid van dieren in kaart te brengen. We gebruiken onder andere cameravallen, de warmtebeeldcamera of gewoon de verrekijker en de stafkaart om dieren en hun gewoonten in kaart te brengen.

 

Soms komen daar geluidsnabootsing of andere lokmiddelen aan te pas, bv. bij de gestandaardiseerde telling van patrijzen volgens de richtlijnen van het INBO. 

Realisaties

Beheer van ganzenpopulaties

Picture11.jpg

Bestrijding van invasieve ganzensoorten

The short escape (terugbezorgd aan de eigenaars)

Telprotocol voor patrijzen

IMG_4454.jpg

The great escape (opvolging i.s.m. Planckendael)

WhatsApp%20Image%202020-10-08%20at%2021.

Verwijderen van exotische schildpadden

Picture10.jpg

Regionaal Everzwijnbeheer Ondersteuning (REBO)

Afstemming tussen natuurgebruikers

Falke_edited.jpg
Realisaties
Meldingen

Naargelang het soort dier, het feit of er schade is of niet en de nood aan een dringende interventie, kan u op één van de onderstaande meldpunten terecht.

bottom of page