Veld1.jpg

Telprotocol voor patrijzen in Vlaanderen

 

 

De patrijs is één van die veld- en weidevogels, die het niet zo goed doen in Vlaanderen. Er gaan stemmen op om de jacht erop te sluiten, maar tegelijk lijken de inspanningen van jagers onontbeerlijk om een biotoop voor de patrijs te blijven behouden.

Nieuw vanaf 2021 is dat wie nog patrijzen wil bejagen, daarvoor tellingen moet uitvoeren volgens het door de Vlaamse overheid opgelegde telprotocol. De Vlaamse overheid voorziet een aantal lessen voor jagers en tellers. Daarnaast zijn er coaches die jagers & tellers begeleiden bij hun eerste tellingen. Er zijn ook onafhankelijke tellers die in opdracht van het ANB referentietellingen uitvoeren op 40 plaatsen in Vlaanderen.

Samen met een aantal partners, verzorgt Hoka Hey Wildlife Management in 2021 de coördinatie en de logistiek van deze lessen, begeleidingen & tellingen. We stellen een ploeg ter beschikking van maar liefst 50 onafhankelijke tellers en coaches in heel Vlaanderen!

Demonstraties zijn voorzien op 6, 8 en 10 februari 2021. Telbegeleidingen kunnen op elke datum, na afspraak.

Een afspraak voor een telbegeleiding kan u maken via

info@wildlifemanagement.be of via het telefoonnummer 0496 068 048.

Telprotocol (Bron ANB, 2021)

Het telprotocol zoals opgesteld door het Agentschap Natuur en Bos, kan u downloaden via de deze link:

Hoe het telprotocol uitvoeren? (Bron HVV, 2021)

In onderstaande filmpjes wordt het telprotocol stap per stap uitgelegd en gedemonstreerd.